» Εκτοξευτήρες Νερού (μπεκ) SIME

 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΝΕΡΟΥ (ΜΠΕΚ) SIME ΜΕ ΠΤΕΡΩΤΗ                    

 

κάντε κλικ στον τύπο του εκτοξευτήρα για να δείτε τη συνδεσμολογία και τα ανταλλακτικά τους 

 

Εκτοξευτήρας νερού (μπεκ) SIME - POLARIS

ΤΥΠΟΣ: POLARIS 

ΣΥΝΔΕΣΗ (inch): ΦΛΑΝΤΖΑ 31/2 

ΠΙΕΣΗ (BAR):4-8

ΠΑΡΟΧΗ (Μ3/h):59,8-136

           
Εκτοξευτήρας νερού (μπεκ) SIME - BIG 
RIVER

ΤΥΠΟΣ:BIG RIVER

ΣΥΝΔΕΣΗ (inch):ΦΛΑΝΤΖΑ 3

ΠΙΕΣΗ (BAR):3-7

ΠΑΡΟΧΗ (Μ3/h):31,2-85,8

 

 

 

    
Εκτοξευτήρας νερού (μπεκ) SIME -
MERCURY 

ΤΥΠΟΣ:MERCURY 

ΣΥΝΔΕΣΗ (inch):ΣΠΕΙΡΩΜΑ 2

ΠΙΕΣΗ (BAR):2-6

ΠΑΡΟΧΗ (M3/h):14,7-51,8

 
Εκτοξευτήρας νερού (μπεκ) SIME -
RIVER

ΤΥΠΟΣ:RIVER   

ΣΥΝΔΕΣΗ (inch):ΣΠΕΙΡΩΜΑ 11/2 

ΠΙΕΣΗ (BAR):2-6

ΠΑΡΟΧΗ (M3/h):5,3-29,7

 

 

    
Εκτοξευτήρας νερού (μπεκ) SIME -
GEMINI 
ΤΥΠΟΣ:GEMINI 

ΣΥΝΔΕΣΗ (inch):ΦΛΑΝΤΖΑ 4

ΠΙΕΣΗ (BAR):5-9

ΠΑΡΟΧΗ (M3/h):96,1-193
 
Εκτοξευτήρας νερού (μπεκ) SIME - MARINER 
ΤΥΠΟΣ:MARINER 

ΣΥΝΔΕΣΗ (inch):ΣΠΕΙΡΩΜΑ 21/2

ΠΙΕΣΗ (BAR):3-8

ΠΑΡΟΧΗ (M3/h):39,3-129,7

 

 

    

Εκτοξευτήρας νερού (μπεκ) SIME - SKIPPER

ΤΥΠΟΣ:SKIPPER 

ΣΥΝΔΕΣΗ (inch):ΣΠΕΙΡΩΜΑ 11/2

ΠΙΕΣΗ (BAR):2-5

ΠΑΡΟΧΗ (M3/h):9,5-37,0
   
     

 
 
 
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΝΕΡΟΥ (ΜΠΕΚ) SIME ΜΕ ΤΑΛΑΝΤΕΥΟΜΕΝΟ ΒΛΑΧΙΟΝΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΑΚΤΙΝΑΣ
 
 
κάντε κλικ στον τύπο του εκτοξευτήρα για να δείτε τη συνδεσμολογία και τα ανταλλακτικά τους
 
 
Εκτοξευτήρας νερού (μπεκ) SIME - KRONOSΤΥΠΟΣ:KRONOS

ΣΥΝΔΕΣΗ (inch):ΦΛΑΝΤΖΑ 3 23o-13o

ΠΙΕΣΗ (BAR):3-8

ΠΑΡΟΧΗ (M3/h):58,4-170,0 
            Εκτοξευτήρας νερού (μπεκ) SIME - EXPLORERΤΥΠΟΣ:EXPLORER

ΣΥΝΔΕΣΗ (inch):ΦΛΑΝΤΖΑ 3

ΠΙΕΣΗ (BAR):3-8

ΠΑΡΟΧΗ (M3/h):58,4-170,0  

 

 

    
Εκτοξευτήρας νερού (μπεκ) SIME - REFLEX ΤΥΠΟΣ:REFLEX

ΣΥΝΔΕΣΗ (inch):ΦΛΑΝΤΖΑ 3

ΠΙΕΣΗ (BAR):3-8

ΠΑΡΟΧΗ (M3/h):43,9-137,7  
 Εκτοξευτήρας νερού (μπεκ) SIME - KONKORD ΤΥΠΟΣ:KONKORD

ΣΥΝΔΕΣΗ (inch):ΣΠΕIΡΩΜΑ 3 27o-15o

ΠΙΕΣΗ (BAR):3-6

ΠΑΡΟΧΗ (M3/h):25,9-82,8  
   

 

 

 
Εκτοξευτήρας νερού (μπεκ) SIME - QUASAR ΤΥΠΟΣ:QUASAR

ΣΥΝΔΕΣΗ (inch):ΣΠΕΙΡΩΜΑ 21/2 27ο-15ο

ΠΙΕΣΗ (BAR):1,5-6

ΠΑΡΟΧΗ (M3/h):9-44,4
 

Εκτοξευτήρας νερού (μπεκ) SIME - ROYAL 

ΤΥΠΟΣ:ROYAL

ΣΥΝΔΕΣΗ (inch):ΣΠΕΙΡΩΜΑ 21/2

ΠΙΕΣΗ (BAR):1,5-6

ΠΑΡΟΧΗ (M3/h):9-44,4   

 

 

    
Εκτοξευτήρας νερού (μπεκ) SIME - RANGER 
ΤΥΠΟΣ:RANGER

ΣΥΝΔΕΣΗ (inch):ΣΠΕΙΡΩΜΑ 3

ΠΙΕΣΗ (BAR):2-7

ΠΑΡΟΧΗ (M3/h):30,5-114,8
 
Εκτοξευτήρες νερού (μπεκ) SIME - SYNKRO 
ΤΥΠΟΣ:SYNKRO

ΣΥΝΔΕΣΗ (inch):ΣΠΕΙΡΩΜΑ 21/2

ΠΙΕΣΗ (BAR):1,5-6

ΠΑΡΟΧΗ (M3/h):9-44,4 

 

 

    
Εκτοξευτήρας νερού (μπεκ) SIME -
WING 
ΤΥΠΟΣ:WING

ΣΥΝΔΕΣΗ (inch):ΣΠΕΙΡΩΜΑ 2

ΠΙΕΣΗ (BAR):2-6

ΠΑΡΟΧΗ (M3/h):7,6-57,1
 
Εκτοξευτήρας νερού (μπεκ) SIME -
RANGER 43o 
ΤΥΠΟΣ:RANGER 43o

ΣΥΝΔΕΣΗ (inch):ΣΠΕΙΡΩΜΑ 3

ΠΙΕΣΗ (BAR):3-7

ΠΑΡΟΧΗ (M3/h):31,3-101,6
     
  
 
 
 
ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΝΕΡΟΥ (ΜΠΕΚ) SIME ΜΕ ΤΑΛΑΝΤΕΥΟΜΕΝΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΑΚΤΙΝΑΣ
 
 
κάντε κλικ στον τύπο του εκτοξευτήρα για να δείτε τη συνδεσμολογία και τα ανταλλακτικά τους 
 
 

ΤΥΠΟΣ:SENIOR

ΣΥΝΔΕΣΗ (inch):ΣΠΕΙΡΩΜΑ 2

ΠΙΕΣΗ (BAR):1,5-5,0

ΠΑΡΟΧΗ (M3/h):7,8-35,6 
            

ΤΥΠΟΣ:DUPLEX

ΣΥΝΔΕΣΗ (inch):ΣΠΕΙΡΩΜΑ 2

ΠΙΕΣΗ (BAR):1,5-5,0

ΠΑΡΟΧΗ (M3/h):9,5-39,4

 

 

    
Εκτοξευτήρες νερού (μπεκ) SIME - HIDRA 

ΤΥΠΟΣ:HIDRA

ΣΥΝΔΕΣΗ (inch):ΣΠΕΙΡΩΜΑ 11/2

ΠΙΕΣΗ (BAR):2,0-6,0

ΠΑΡΟΧΗ (M3/h):9,1-31,9 
 Εκτοξευτήρες νερού (μπεκ) SIME - AMBO 

ΤΥΠΟΣ:AMBO

ΣΥΝΔΕΣΗ (inch):ΣΠΕΙΡΩΜΑ 11/2

ΠΙΕΣΗ (BAR):1,5-5,0

ΠΑΡΟΧΗ (M3/h):4,5-24,3

 

 

    
Εκτοξευτήρες νερού (μπεκ) SIME - JOLLY 

ΤΥΠΟΣ:JOLLY

ΣΥΝΔΕΣΗ (inch):ΣΠΕΙΡΩΜΑ 11/2

ΠΙΕΣΗ (BAR):1,5-5,0

ΠΑΡΟΧΗ (M3/h):3,7-18,6 
 Εκτοξευτήρες νερού (μπεκ) SIME - K1 

ΤΥΠΟΣ:K1

ΣΥΝΔΕΣΗ (inch):ΣΠΕΙΡΩΜΑ 11/4

ΠΙΕΣΗ (BAR):1,5-4,0

ΠΑΡΟΧΗ (M3/h):2,9-10,7 

 

 

    
Εκτοξευτήρες νερού (μπεκ) SIME - FUNNY 

ΤΥΠΟΣ:FUNNY

ΣΥΝΔΕΣΗ (inch):ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1

ΠΙΕΣΗ (BAR):1,5-4,0

ΠΑΡΟΧΗ (M3/h):1,2-6,1 
 Εκτοξευτήρες νερού (μπεκ) SIME - SILVER 

ΤΥΠΟΣ:SILVER

ΣΥΝΔΕΣΗ (inch):ΣΠΕΙΡΩΜΑ 3/4

ΠΙΕΣΗ (BAR):1,5-4,0

ΠΑΡΟΧΗ (M3/h):0,7-2,7 

 

 

    
Εκτοξευτήρες νερού (μπεκ) SIME - POP-UP SPORTGUN 

ΤΥΠΟΣ:POP-UP SPORTGUN

ΣΥΝΔΕΣΗ (inch):ΣΠΕΙΡΩΜΑ 11/2

ΠΙΕΣΗ (BAR):1,5-7,0

ΠΑΡΟΧΗ (M3/h):2,9-32,0 
   
Copyright © 2009 Pantcamp All rights reserved.            Powered by Softways S.A.